Chi nhánh 5

KHU PHỐ LÊ VĂN SỸ

Chi nhánh 4

KHU PHỐ CÁCH MẠNG THÁNG 8

Chi nhánh 3

KHU PHỐ NGUYỄN THÁI BÌNH

Chi nhánh 2

KHU PHỐ MẠC ĐĨNH CHI

Chi nhánh 1

KHU PHỐ PASTEUR